Sångsvan / Whooper Swan (Cygnus cygnus)

Norrviken, 2007
Åstholmen, 2007
Storboda, 2009
Mingen, Tornet, 2010
Lövsund, 2012
Åkerö, 2012
Åkerö, 2012
Skottsundsslätten, 2012
Lörudden, 2012
Skottsundsslätten, 2013
Skottsundsslätten, 2013
Galtström, 2014
Löran, 2014
Löran, 2014
Löran, 2014