Blå kärrhök / Northern Harrier (Circus cyaneus)

Hörningsholm, Ås ängar, 2009
Hörningsholm, Ås ängar, 2009
Gävle, 2010
Skrängstasjön,Skedlo, 2012
Skrängstasjön,Skedlo, 2012
Skrängstasjön,Skedlo, 2012