Brun kärrhök / Eurasian Marsh-Harrier (Circus aeruginosus)

Skrängstasjön, tornet, 2007
Mingen, Tornet, 2007
Norrviken, 2008
Kolbro, 2011
allm Öland, 2012
allm Öland, 2012
Tåkern, Glänås, 2012
Tåkern, Glänås, 2012
Falsterbo kanal, 2012
Falsterbo kanal, 2012