Svarttärna / Black Tern (Chlidonias niger)

Hulterstads våtmark, Hulterstad, 2007
Hornborgarsjön, Naturrum, 2012