Större strandpipare / Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)

Stornäset, 2007
Ölands södra udde, Ottenby, 2012
Norra Maderna, Beijershamn, 2012
Bergafjärden, 2012
Bergafjärden, 2012