Nattskärra / Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus)

Hartsö Enskär, 2004