Skärsnäppa / Purple Sandpiper (Calidris maritima)

Åstholmen, 1983
Atlanterhavsvegen, 2011
Atlanterhavsvegen, 2011