Vigg / Tufted Duck (Aythya fuligula)

Björköfjärden, Vikarbodarna, 2007
Stockholm ström, 2009
Påskallavik, 2012
Ölands södra udde, Ottenby, 2012