Snatterand / Gadwall (Anas strepera)

Tåkern, Glänås, 2010
Gamla Grinda (dammen), 2010
Ölands södra udde, Ottenby, 2012
Ölands södra udde, Ottenby, 2012
Gamla Grinda (dammen), 2012