Kricka / Green-winged Teal (Anas crecca)

Heffnerskajen, 2008
Heffnerskajen, 2008
Långharsholmen, 2010
Lörudden, 2012
Långharsholmen, 2012
Källsjön, 2013
Hedeviken, 2013
Hedeviken, 2013
Abborvattnet, 2013