Sorteringsordning
Systematisk / Bokstavsordning

Sädgås
Bläsgås, rasen flavirostris
Fjällgås
Grågås
Vitkindad gås
Kanadagås
Knölsvan
Sångsvan
Gravand
Snatterand
Bläsand
Gräsand
Skedand
Stjärtand
Årta
Kricka
Brunand
Vigg
Alförrädare
Ejder
Svärta
Sjöorre
Alfågel
Knipa
Salskrake
Storskrake
Småskrake
Rapphöna
Fasan
Tjäder
Orre
Järpe
Dalripa
Fjällripa
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Svarthakedopping
Gråhakedopping
Skäggdopping
Stormfågel
Vit stork
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Gråhäger
Ägretthäger
Fiskgjuse
Bivråk
Kungsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Ängshök
Sparvhök
Duvhök
Röd glada
Brun glada
Havsörn
Fjällvråk
Ormvråk
Kornknarr
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Kustpipare
Ljungpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Fjällpipare
Strandskata
Skärfläcka
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Småspov
Storspov
Rödspov
Roskarl
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Spovsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Smalnäbbad simsnäppa
Tretåig mås
Skrattmås
Dvärgmås
Fiskmås
Gråtrut
Silltrut
Vittrut
Havstrut
Småtärna
Skräntärna
Svarttärna
Fisktärna
Silvertärna
Kentsk tärna
Storlabb
Kustlabb
Fjällabb
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Skogsduva
Ringduva
Turturduva
Större turturduva
Turkduva
Gök
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Slaguggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Biätare
Göktyta
Mindre hackspett
Större hackspett
Tretåig hackspett
Spillkråka
Gröngöling
Gråspett
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Törnskata
Varfågel
Lavskrika
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Svart kråka
Kråka
Korp
Skäggmes
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Entita
Talltita
Svartmes
Tofsmes
Talgoxe
Blåmes
Pungmes
Stjärtmes
Nötväcka
Trädkrypare
Gärdsmyg
Strömstare
Kungsfågel
Lövsångare
Gransångare
Grönsångare
Härmsångare
Sävsångare
Rörsångare
Busksångare
Kärrsångare
Trastsångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Höksångare
Törnsångare
Ärtsångare
Grå flugsnappare
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Dubbeltrast
Stare
Järnsparv
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Skärpiplärka
Sidensvans
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Bofink
Bergfink
Tallbit
Domherre
Rosenfink
Grönfink
Mindre korsnäbb
Bändelkorsnäbb
Gråsiska
Snösiska
Grönsiska
Steglits
Hämpling
Stenknäck
Gråsparv
Pilfink