ID-hjälpen, stjärtformer

Konvex
Konkav
Kluven
Förlängda mittre
Spetsig
Djupt kluven
Lång