EXIF data. Information om kamerainställningar för bilder

Ny funktion från version 1.0.3.8.

En fil Exiftool behövs laddas ner och läggas i "C:\ENAR\" eller vad nu er grundmapp har för sökväg